Partnerstvo

Projektno partnerstvo sestavlja 6 partnerjev iz 5 držav (4 delodajalska združenja in 2 raziskovalno-izobraževalni organizaciji). Dolgoletno sodelovanje Združenja delodajalcev Slovenije – ZDS (koordinator projekta) s Hrvaškim delodajalskim združenjem – HUP in Konfederacijo makedonskega gospodarstva – BCM dodatno krepijo skupni projekti na ekonomsko-socialnem področju. V okviru Centra delodajalcev jadranske regije (AREC) skupaj z drugimi člani in ILO spodbujajo realizacijo trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja v državah v regiji. ZDS, Bolgarsko industrijsko združenje – BIA  (Bulgarian partner) in HUP sodelujejo v okviru Pobude delodajalskih in industrijskih združenj držav srednje in vzhodne Evrope (CEE pobuda). Vsa sodelujoča delodajalska združenja so člani BUSINESSEUROPE, ki je evropski socialni partner. S članstvom imajo nacionalni socialni partnerji priložnost svoja mnenja in pobude predstaviti na evropski ravni. EuroCoop, inštitut za evropske raziskave in razvoj , ki se usmerja v raziskave in diseminacijo na področju socialnih vprašanj v Evropi, in Poslovna šola Univerze v Wolverhamptonu – UWBS, ki se osredotoča na raziskave, prenos znanja in gospodarski razvoj, bosta v okviru projekta zagotovila znanje, prenos dobrih praks in diseminacijo rezultatov.

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom