O projektu

Argumenti za uravnoteženo zastopanost spolov v organih odločanja gospodarskih družb se osredotočajo na tri nivoje. Na makro ali družbeni ravni je uravnoteženost med spoloma pri odločanju zaželena zaradi socialne pravičnosti in enakosti med spoloma. Na mikro ali individualnem nivoju se razprave osredotočajo na individualne pravice žensk ter potrebo po odpravi steklenega stropa in doseganju enakega plačila.

 

Projekt GEMA pa se osredotoča na srednjo oziroma poslovno raven, ki poskuša odgovoriti na vprašanje, kako in zakaj lahko uravnotežena zastopanost spolov pri odločanju prispeva k izboljšanju poslovnih rezultatov. Z raziskavo, prenosom znanja ter ozaveščanjem podjetij in širše javnosti se bomo še posebej osredotočili na to, kako in zakaj lahko uravnotežena zastopanost spolov v vodstvenih ekipah (v upravi ali enakovrednem organu) prispeva k večji uspešnosti ekipe in s tem tudi organizacije.

 

Projekt je pomemben iz treh razlogov:

 

1.       Povečanje znanja in ozaveščenosti o vplivih uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih in vodstvenih timih lahko neposredno vpliva na sprejemanje odločitev na najvišji ravni. Poleg tega ustvarja vzor ženskam v drugih organizacijskih strukturah odločanja.

 

2.       Z osvetlitvijo poslovnega vidika uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanju, želimo podjetjem, socialnim partnerjem in širši javnosti pokazati, da je doseganje uravnoteženosti spolov ekonomsko smiselno in ohranja razvoj na dolgi rok.

 

3.       V sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah je za podjetja in evropsko gospodarstvo ključnega pomena povečanje konkurenčnosti, in sicer z uporabo polnega potenciala njihovih razpoložljivih sredstev. To neizogibno vključuje kompetence, ki jih ženske in moški prinesejo k odločanju.

 

Ciljne skupine so socialni partnerji iz držav Jugovzhodne Evrope in EU, ekonomsko-socialni sveti držav članic EU, podjetja v državah Jugovzhodne Evrope in širša javnost.

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom