РЕЗУЛТАТИ

Главните резултати од проектот ке бидат нови знаења, како и развиена свесност кај целните групи. Ова ќе се постигне со примена на следниве активности:

 

1. ИСТРАЖУВАЊЕ:

 • Истражување и документирање на state-of-art знаење за родовата еднаквост во земјите учеснички од Југоисточна Европа и ЕУ;

 • - Врши истражувања и анализи на мислења и очекувања на засегнатите страни во земјите учеснички;

 • Спроведување на интервјуа со експерти за родова рамнотежа;

 • Истражување и документирање на примери на добри практики за родовата рамнотежа во раководството во земјите-учеснички и на ЕУ

 • Подготовка на компаративна студија меѓу земјите-учеснички и на ЕУ;

 • Создавање на прирачник со релевантни податоци и анализи за рамномерна застапеност на донесување одлуки.

 

2. ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСНОСТ / ТРАНСФЕР НА ЗНАЕЊЕ:

 • Трансфер на знаење преку спроведување на настани за подигнување на свеста (работилници и конференции) во организациите на социјалните партнери и компаниите во земјите учеснички;

 • Креирање на доброволен кодекс на однесување во однос на родовата рамнотежа во врвот на компаниите на позиции на донесување одлуки.

 

3. ДИСТРИБУЦИЈА:

 • Насочување и информирање на целни групи со информации, статии во весници и конечна прес конференција;

 • Креирање на алатки за дисеминација (интернет страница на проектот, флаери).

 Информатор:

 • 1. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 2. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 3. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 4. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 5. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 6. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 7. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 8. GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 9th GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 10th GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK 

 • 11th GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

 • 12th GEMA Информатор

EN  BG  HR  SI  MK

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom