ПАРТНЕРСТВО

Партнерството се состои од 6 партнери од 5 земји (4 организации на работодавачи и 2 истражувачки / организации за образование). Здружението на работодавачи на Словенија - ZDS (проект-координаторот) тесно соработува со Бизнис Конфедерација на Македонија - БСМ преку добро воспоставени врски и заеднички проекти во областа на економијата и социјалниот дијалог. Како членови на Центарот за Јадранскиот регион на работодавачи (ЦЕ-ЈА-РАР) тие ги промовираат, во тесна соработка со другите членови и МОТ, реализацијата на одржлив економски и социјален развој во земјите од регионот. ZDS, Бугарската стопанска комора - Сојуз на бугарските Бизниси - BIA и HUP соработуваат заедно во Иницијативата на Федерациите на Централна и Источна Европа за индустрија и работодавачи (CEE иницијатива). Сите здруженија на работодавачи се членови на Европскиот социјален партнер BUSINESSEUROPE, на тој начин, гласот на националните и социјалните партнери и сектори може да се слушне и националните иницијативи се претставени на европско ниво. EuroCoop, Институтот за европски истражување и развој  со фокус на истражување и ширење на социјалните прашања во Европа, како и на Универзитетот во Вулверхемптон бизнис школа - UWBS, со фокус на истражување, трансфер на знаење, и економскиот развој, ќе им обезбеди на know-how, пренос на добри практики и дистрибуирање на резултатите од проектот.

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom