ЗА ПРОЕКТОТ

Аргументите за равенство на половете при вземане на решения в икономиката са насочени към три нива. На макро или обществено ниво, равенството на половете при вземане на решения е желано заради социалната справедливост и равенството между половете. В противоположния край, на микро или индустриално ниво, дебатът е насочен към индивидуалните права на жените и нуждата да се премахне стъкления таван и да се постигне равенство при заплащането.

 

Фокусот на овој проект е на бизнис ниво каде ке се потрудиме да дадеме одговор на прашањата како и зошто родовата еднаквост на позициите на донесување одлуки може да ја зголеми вредноста на кпмпаниите. Конкретно, ние истражуваме, вршиме трансфер на знаења за да се подигне свесноста во компаниите и на пошироката јавност за прашањето: Зошто и како родово различните тимови во управувачките структури на компаниите, (Бордови на директори, менаџмент тимови) може да придонесат за подобрување на тимот како и на организациските перформанси.

 

Овој проект е значаен поради три причини:

 

1.       Зголемување на знаењето и свесноста за влијанието на родовата рамнотежа во одборите и во врвните менаџерски тимови може директно да влијаат врз донесувањето одлуки на највисоко ниво, на пример создавањето рол-модели за жените во другите делови на организациските структури на одлучување.

 

2.       Со истакнувањето на бизнис случаите на родова еднаквост во одлучувачките структури во компаниите, им покажуваме на компаниите, социјалните партнери како и на пошироката јавност дека напредокот и достигнувањата преку родовата еднаквост е вистинска насока, која исто така воедно ја зголемува и економската смисла како и развојната компонента на подолг период.

 

3.       Особено во овие моменти на економска криза, тоа е од клучно значење за компаниите и европските економии да ја зголемат својата конкурентност со искористување на целосниот потенцијал на расположливите ресурси. Тоа неизбежно ги вклучува компетентните жени како и мажи да бидат на позиција на донесување одлуки.

 

Целни групи се социјалните партнери од земјите од Југоисточна Европа (ЈИЕ) и ЕУ; Економските и социјалните совети на членки на ЕУ; Компании во регионот на ЈИЕ; И општата јавност.

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom