РЕЗУЛТАТИ

Основният резултат на проекта ще бъде ново знание и повишена информираност сред целевите групи. Това ще се постигне чрез изпълнение на следното:

 

1. ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 • проучване и документиране на авангардни знания за равенството на половете в участващите страни от ЮИЕ и ЕС;

 • извършване на проучвания и анализи на мненията и очакванията на заинтересованите лица и организации в участващите страни;

 • провеждане на интервюта с експерти по равенство на половете;

 • проучване и документиране на примери за добра практика по отношение на равенството на половете в ръководни органи в участващите страни и ЕС

 • изготвяне на сравнително изследване сред участващите страни и ЕС;

 • създаване на наръчник със съответни данни и анализи за равенство на половете при вземане на решения.

 

2. ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА/ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ:

 • трансфер на знания чрез организиране на събития за повишаване на информираността (работни срещи и конференции) в организации на социалните партньори и предприятия в участващите страни;

 • създаване на доброволен кодекс за поведение относно равенството на половете при вземането на решения на висше ръководно ниво.

 

3. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

 • облъчване на целевите групи с бюлетини, статии във вестници и заключителна прес конференция;

 • създаване на инструменти за разпространение (интернет страница, листовки).

 е-бюлетин:

 • 1. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 2. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 3. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 4. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 5. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 6. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 7. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 8. GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 9th GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

 • 10th GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK 

 • 11th GEMA е-бюлетин 

EN  BG  HR  SI  MK

 • 12th GEMA е-бюлетин

EN  BG  HR  SI  MK

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom