ПАРТНЬОРИТЕ

6 партньори от 5 страни (4 работодателски асоциации и 2 изследователски/образователни институции). Асоциация на работодателите на Словения – ZDS (координатор на проекта) сътрудничи тясно с Хърватската работодателска асоциация - HUP и Бизнес конфедерацията на Македония - BCM чрез добре установени връзки и съвместни проекти в областта на икономиката и социалния диалог. Като членове на Центъра на работодателите в Адриатическия регион (AREC) те подпомагат, в тясно сътрудничество с други членове на МОТ, реализирането на устойчиво икономическо и социално развитие в страните от региона. ZDS, Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес – БСК  и HUP сътрудничат заедно в Централно и източноевропейската инициатива на индустриалните и работодателските федерации (CEE Initiative). Всички работодателски асоциации са членове на европейския социален партньор BUSINESSEUROPE и по този начин гласът на националните социални партньори може да бъде чут, както и национални инициативи да бъдат представени на европейско ниво. EuroCoop, Институт за европейски изследвания и развитие  с фокус върху проучвания и разпространение по социални въпроси в Европа и Бизнес училището на Университета на Улвърхамптън – UWBS ,с фокус върху изследвания, трансфер на знания и икономическо развитие, ще предоставят ноу-хау, трансфер на добри практики и разпространение на проектните резултати.

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom