ЗА ПРОЕКТА

Аргументите за равенство на половете при вземане на решения в икономиката са насочени към три нива. На макро или обществено ниво, равенството на половете при вземане на решения е желано заради социалната справедливост и равенството между половете. В противоположния край, на микро или индустриално ниво, дебатът е насочен към индивидуалните права на жените и нуждата да се премахне стъкления таван и да се постигне равенство при заплащането.

 

Насочеността на този проект е върху мезо или бизнес ниво, като опитва да отговори на въпросите как и защо равенството на половете при вземане на икономически решения може да добави стойност към организации и предприятия.. В частност, ние ще проучваме, прехвърляме знания и повишаваме информираността на предприятията и широката общественост за това защо и как разнородността на екипите на върха на организациите (управителни съвети, висши управленски екипи) могат да доведат до повишаване на ефективността на екипа и в крайна сметка на организацията.

 

Този проект е важен по три причини:

 

1.       Повишаването на знанията и осведомеността за въздействието на равенството на половете в управителни съвети и висши управленски екипи може пряко да повлияе на вземането на решения на най-високо ниво, освен създаването на примери за подражание за жените в други части от организационните структури, вземащи решения.

 

2.       Като изтъкваме бизнес страната на равенството на половете при вземане на решения, ние показваме на предприятията, социалните партньори и широката общественост, че постигането на баланс на половете не само е правилното нещо, което трябва да се направи, но също има икономически смисъл и поддържа развитието в дългосрочен план.

 

3.       Особено в сегашните времена на икономически трудности, за фирмите и европейските икономики е от решаващо значение да повишат своята конкурентоспособност, чрез използване на пълния потенциал на наличните си ресурси. Това несъмнено включва компетенциите, които жените и мъжете внасят в процеса на вземане на решения. .

 

Целевите групи са социални партньори от югоизточно европейските страни (ЮИЕ) и ЕС; икономически и социални съвети в страните на ЕС; предприятия в региона на ЮИЕ и широката общественост.

Association of Employers of Slovenia  - COORDINATOR

  • Dimičeva 9
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

EUROCOOP - Institute for European Research and Development

  • Vodovodna cesta 99a
  • 1000 Ljubljana
  • SI - Slovenia

Business Confederation of Macedonia

  • Vasil Gorgov 11
  • 1000 Skopje
  • MK - Macedonia

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business

  • Alabin street 16-20
  • 1000 Sofia
  • BG - Bulgaria

Croatian Employers` Association

  • Radnička cesta 52/1 floor
  • 10000 Zagreb
  • HR - Croatia

University of Wolverhampton

  • Wulfruna St, Wolverhampton
  • West Midlands WV1 1LY
  • UK - United Kingdom